Wersja angielska: wprowadzenie / English-language version home page

    Wprowadzenie     Wladyslaw Bednarowski     Działalność Fundacji     Powiernicy i sekretariat        

 
Stypendia Fundacji
 

(Ogólne dane o Fundacji są na strone„Działalność Fundacji".)

  Pobyt w Szkocji trwa zazwyczaj sześć tygodni ale możliwym jest umowne przedłużenie tego okresu.  Stypendium ma na celu wsparcie kosztów podróży, zapewnia mieszkanie w Aberdeen, jak i tygodniowe kieszonkowe (na koszta utrzymania), oraz zapewnia stanowisko pracy i dostęp do biblioteki uniwersyteckiej i sieci komputerowej.  Dodatkowe diety moga być przyznawane na wyjazdy do innych instytucji naukowych w Wielkiej Brytanii lub udział w konferencji podczas pobytu w Szkocji lub też w drodze do Szkocji, czy też w drodze powrotnej.

  Stypendia do innych szkockich uniwersytetów:  Warunki tych stypendiów są zasadniczo takie same jak te wyżej opisane ale wniosek winien mieć wsparcie członka (ów) personelu goszczącego (in spe.) uniwersytetu (wzkazanego przez kandyata), i powiernicy wymagać będą by goszczący uniwersytet zapewnił mieszkanie i stanowisko pracy. (Fundusz pokryje wynikające koszta.)

  Wnioskodawca o takie stypendium winien zwrócić się do tych członkłów wysłanie do Fundacji listu stwierdzającego chęć goszczenia go/jej.

  Wnioski:  Wnioski o stypendia dotyczące wizyt podczas nastepnego roku akad. (konieć września – początek czerwca) należy składać na wiosnę roku kalendarzowego.  Osoba ubiegająca się o stypendium winna być etatowym pracownikiem polskiego uniwersytetu.  Komitet stypendialny decyduje o wnioskach w maju lub czerwcu.

  Dalsze informacje n.t. wniosków i fundacji są rozesłane do polskich uniwersytetów na początku roku kalendarzowego, jeśli jednak zachodzą trudności dotarcia do rozesłanych ulotek lub też potrzebne są jakiekolwiek inne informacje prosimy o zwrócenie się do sekretarza fundacji - patrz strona „Powiernicy i sekretariat".

OSCR (Szkocki urząd spraw charytatywnych) no: SCO29376


Góra strony