Fundacja im. Wł. Bednarowskiego

  Fundacja powstała w 1999 roku jej celem zasadniczym jest rozwój nauki przez ułatwianie kontaktów między polskimi naukowcami (zwłaszcza z dziedziny filozofii i nauk pokrewnych) a naukowcami szkockimi przez wspieranie wizyt polskich naukowców, jak też przez wspieranie innych inicjatyw sprzyjających rozwojowi nauki w Polsce.

  Początkowo przynawano stypendia naukowcom z U. J. na przyjazdy do Aberdeen następnie rozszerzono zasięg obejmując inne polskie i szkockie uniwersytety.  Fundacja może również przyznawać stypendia naukowcom pokrewnych dziedzin n.p. anglistycki i sztuk pięknych.

  Pogłębienie wiedzy o anglojęzycznej filozofii i wzmocnienie kontaktów między polskimi i szkockimi filozofami są celami fundacji.  Fundacja tuszy że wizyty będą miały pozytywny wpływ na goszczące instytucje i że, w pewnych wypadkach, nawiązaną będzie współpraca.  Z upływem lata 2010r. bilans fundacji od 2000 będzię się przedstawiał tak:  prawie trzydześci osób odwiedziło Szkocję jako stypendyści.

  Kilka osób skorzystało funduszu by przyjechać do Szkocji na główny, co-roczny brytyjski zjazd filozofów „Joint Session”, który miał miejsce w Aberdeen w 2007.  Fundacja rozważa inne sposoby wsparcia polskich naukowców.

  Informacje na temat stypendiów podane są na stronie „Stypendia".

 
 

OSCR (Szkocki urząd spraw charytatywnych) no:  SCO29376