Powiernicy Fundacji Władysława Bednarowskiego;  Secretariat
 
Rada fundacji:
  Profesor J. R. Cameron (skarbnik)
  Profesor Jan Deręgowski, FRSE (prezes)
  dr. Nigel Dower (sekretarz)
  Profesor Beth Lord
  p. Helen Lynch

(Każdy cztonek rady jest członkiem komisji stypendialnej.)

 
Adres fundacji :

  The W. Bednarowski Trust,
  Department of Philosophy,
  University of Aberdeen,
  King’s College,
  Old Aberdeen  AB24 3UB
  Scotland, UK

secretarz :

  Dr Nigel Dower,
  Department of Philosophy,
  University of Aberdeen,
  King’s College,
  Old Aberdeen  AB24 3UB
  Scotland, UK
  (e-mailn.dower@abdn.ac.uk)
 

OSCR (Szkocki urząd spraw charytatywnych) no:  SCO29376


Góra strony