ś.p. Dr Wł. Bednarowski

 
   
      Dr. Władysław Bednarowski, absolwent U.J. i podporucznik rezerwy piechoty, opuścił Polskę jesienią 1939r. po klęsce wrześniowej i późną jesienią przez Węgry dotarł do Francji gdzie służył w wojsku polskim a po kapitulacji Francji przyjechał z wojskiem do Wielkiej Brytanii.  Po wojnie, został wykładowcą logiki na uniwersytecie w Aberdeen.  W roku 1975 przeszedł na emeryturę jako „Reader” (profesor nadzwyczajny).  Do śmierci (w listopadzie 2002r., w wieku 94-rech lat) mieszkał w Aberdeen.
 
   

  Porucznik wojska polskiego
  Władysław Bednarowski  

    U schyłku życia, odwiedziwszy kilkakrotnic Polskę, dr. Bednarowski przyszedł do wniosku że należy założyć fundację, ułatwiającą przyjazdy polskich naukowców na uniwersytety Brytyjskie. Pomysł ten przyjęli entuzjastycznie wykładowcy instytutu filozofii uniwersytu w Aberdeen i w 1999r. powstała taka fundacja, na którą dr. Bednarowski przekazał sumę pieniędzy.

 

OSCR (Szkocki urząd spraw charytatywnych) no:  SCO29376